Stalo se

Datum akce: 
04.11.2018 - 14:30

Sepekově bude v neděli 4. listopadu modlitba na hřbitově po mši svaté v poledne

a v Nadějkově pak ve 14:30.

Datum akce: 
21.10.2018 - 16:00

Milevského smíšeného sboru při příležitosti

100. výročí vzniku Československa

v neděli 21. října 2018 v 16:00 v kostele Jména Panny Marie v Sepekově.

Vstupné dobrovolné.

Datum akce: 
21.10.2018 - 11:00

V neděli 21. října 2018 při příležitosti misijní neděle bude v kostele Jména Panny Marie v Sepekově sloužit mši svatou v 11:00

J. M. ThLic. PhDr. Daniel Peter Janáček, Ph.D., O.Praem.,

strahovský opat

Všichni jste srdečně zváni! 

Datum akce: 
20.10.2018 - 15:00

Latinská škola

Sobota 20. října 2018, v 15.00 hodin

Datum akce: 
13.10.2018 - 14:00

v sobotu 13. 10. 2018 od 14:00 do 16:00 komentovaná prohlídka s archeologem PhDr. P. Břicháčkem

Sraz před klášterní bazilikou.

Datum akce: 
07.10.2018 - 16:00

Datum akce: 
27.10.2018 - 14:00
Datum akce: 
09.09.2018 - 19:00

Farnost Nadějkov a divadelní spolek Fikar vás s radostí zve na

 

KONCERT U PŘÍLEŽITOSTI

100. VÝROČÍ REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ
a
20. VÝROČÍ OBNOVENÍ SPOLKU FIKAR

 

NA PROGRAMU JSOU DÍLA J.S.BACHA, G.F.HÄNDELA, W.A.MOZARTA, A.DVOŘÁKA

VSTUPNÉ BUDE VĚNOVÁNO NA 3. ETAPU OPRAVY VARHAN

VSTUPNÉ 100,-Kč

Datum akce: 
17.08.2018 - 08:00

Srdečně zveme na krásnou výstavu obrazů Pavla Kotalíka v galerii barokní prelatury (vstup přes obchůdek napravo od vstupu do baziliky).

Otevřeno pátek, sobota, neděle od 9:30 do 17:00.

Vstupné dobrovolné.

Datum akce: 
14.10.2018 - 17:00

Varhanní ukázky: Petra Kalinová

Klášterní bazilika Navštívení Panny Marie

Stránky