BARTOLOMĚJSKÉ POSVÍCENÍ - MŠE

 

V neděli 30. 8. 2020 od 10.30 hod bude sloužena pontifikální mše svatá v kostele sv. Bartoloměje v Milevsku, kterou bude celebrovat

Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický

 

V neděli 30. 8. 2020 od 15.00 hod bude sloužena slavná mše svatá v kostele sv. Bartoloměje v Červené nad Vltavou, kterou bude celebrovat

J. M. Daniel Peter Janáček, O. Praem, opat strahovský

Řád premonstrátů slaví 900 let své existence