Milevský relikviář

Unikátní objev Milevského relikviáře

Při dokumentaci původní románské zdi kostela sv. Jiljí v Milevsku v roce 2019 byla týmem archeologa Pavla Břicháčka a geoinformatika Jiřího Šindeláře objevena neobvyklá soustava dutin. Za vstupním otvorem ve zdi o rozměrech 60 x 60 cm byla nalezena tajná chodba, jež byla v době zahájení průzkumu znepřístupněna dřevěným trámem. Bylo zjištěno, že chodba o šířce 60 cm a maximální výšce 90 cm pokračuje ještě přibližně 6 metrů, kde je pak ukončena rozšířením v místnost. V době, kdy probíhal výzkum, byly všechny dutiny zaneseny sedimentem, který kdysi do těchto míst z velké části přemístila zvířata. Po vyčištění prostor byla na podlaze nalezena hromádka lidských kostí a zlomky ozdob z drahých kovů, což potvrzovalo původní teorii využití dutin coby středověkého trezoru. Dalším průzkumem těsně nad podlahou trezoru byla laserovým měřením zachycena dutina nepatrných rozměrů – šířky 26 cm a výšky 16 cm, dlouhá minimálně 3,5 m. Zde byly posléze nalezeny a vyzvednuty trosky dvou dřevěných schránek s větším množstvím drobných kovových ozdob. Velkým překvapením ale při rozebírání a dokumentaci dřevěných zbytků byl nález části železného hřebu, v horní části signovaný zlatým křížkem. Všechna archeologická zjištění vedou k jedinému závěru a to, že se podařilo v milevském klášteře objevit artefakt, který středověká společnost považovala za jednu z nejposvátnějších křesťanských relikvií – hřeb ze Svatého kříže.

V současné době se zpracovává návrh na vybudování stálé expozice, do které bude Svatý hřeb bezpečně umístěn. Po jejím vybudování se Svatý hřeb opět navrátí do míst, kde byl po dlouhá staletí uschován – zpět do prostor milevského kláštera. Do kostela sv. Jiljí se mohou návštěvníci podívat v rámci prohlídky 1. okruhu "Sakrální stavby".

odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=ne1nBhrM84Q

Svatý hřeb z Milevského relikviáře

Obrázek: