Stalo se

Datum akce: 
28.11.2017 - 18:00

Milí přátelé,

zveme vás na krásný koncert s recitací veršů Bohuslava Reynka. 28.11. v Latinské škole. O hudební doprovod se postarají manželé Havlovi.

Datum akce: 
02.11.2017 - 14:30

Zpravodaj je tu. Zprávy a informace z Milevska, Nadějkova a Sepekova.

Datum akce: 
01.06.2018 - 17:00

v pátek 1. června 2018

v klášterní bazilice v Milevsku


Program:

17:00 – 17:50 možnost adorace a svátostí smíření

18:00 poutní mše svatá s břevnovským arciopatem Prokopem Petrem Siostrzonkem, OSB

 

Pěší pouť můžete vykonat dle pravidel na stránkách poutníků Milevského kláštera: http://www.klastermilevsko.cz/pesi-poutnik-klastera

Datum akce: 
15.12.2017 - 18:00

  Komunita a farnost v Milevsku vás srdečně zvou na duchovní obnovu

Datum akce: 
03.11.2017 - 18:00

3.11. v bazilice od 18:00

Po mši bude ohňostroj.

Datum akce: 
25.10.2017 - 08:45

Datum akce: 
07.11.2017 - 17:00

Farní charita Milevsko

pořádá v duchu křesťanské legendy "Volání na sv. Martina"

Datum akce: 
07.10.2017 - 11:00

Milevský klášter je starobylým, avšak pořád živým srdcem Milevska. Nejen svou architekturou. Je také krásný duchovní péčí o své okolí. Mít osmistetřicáté narozeniny je úctyhodné. Kolik řeholníků, opatů, biskupů, velmožů a věřících i nevěřících vstoupilo na tuto půdu a prožilo zde svůj život nebo jeho část. Ano, genius loci vytvořili bratři z kláštera Želiv v čele s opatem Jarlochem, který od počátku tomuto regionu předával duchovní i kulturní hodnoty jako velké bohatství, které tento kraj povznášelo. O to se i nadále snaží dnešní místní komunita.

Datum akce: 
14.10.2017 - 14:00

V sobotu 14. října 2017 ve 14:00

œ

Datum akce: 
06.10.2017 - 18:00

Stránky