Duchovní služby

Informace ke svátostem (křest, manželství) a jak zařídit pohřeb

Pokud chcete pokřtít své dítě nebo sami toužíte přijmout křest, je třeba, abyste se obrátili na místního kněze. Kontakt na příslušného kněze si buď zjistíte v místě svého bydliště od lidí, kteří navštěvují bohoslužby nebo se na nás obraťte e-mailem a my Vám rádi pomůžeme. Totéž platí pro svatby (zajištěna může být i organizace svatby a svatební výzdoba) a další svátosti (biřmování, svaté přijímání, svátost smíření – zpověď, pomazání nemocných...).

Co se týče pohřbů, máme domluveno s pohřebními službami v Milevsku a okolí, že nás v případě zájmu o pohřeb s knězem budou kontaktovat na našich mobilních telefonech. Domluva pohřbu probíhá mezi Vámi, pohřební službou a námi tak, abychom pro Vás nalezli nejlepší řešení. Navštivte tedy Vámi vybranou pohřební službu a oni zařídí vše potřebné. V případě jakýchkoliv problémů se na nás obraťte.   

Duchovní rozhovor a duchovní doprovázení

K duchovnímu rozhovoru a duchovnímu doprovázení jsou Vám k dispozici všichni kněží naší komunity, které můžete o tuto službu požádat. Je třeba se s ním individuálně domluvit na formě a časových možnostech.

Biblické hodiny

Jednou za dva týdny v úterý probíhá biblická hodina v refektáři kláštera s jáhnem Karlem Sádlem (více na stránce Zveme vás). V případě zájmu o biblickou hodinu ve vaší farnosti kontaktuje dotyčného kněze ve farnosti.

Společenství mládeže, manželů...

Informace Vám podá kněz, který u slouží ve vaší farnosti.

 

Kontakty na jednotlivé kněze ve farnostech naleznete v kontaktech nebo vám pomůže mapa farností.

Obrázek: