Informace pro návštěvníky kláštera

Pěší poutník kláštera

Hlavní záložky

Vítáme poutníky do našeho kláštera. Na svatojakubské pouti, pouti do Říma, Klokot, Bechyně, Mariacell a dalších míst a vůbec každého kdo koná pěší pouť.

 

Jak se stát poutníkem Milevského kláštera:

  • Poutníkem se stáváte pokud do kláštera doputujete pěšky minimálne 15 km. Ve vašem diáři musí být razítko kostela, farnosti nebo infocentra vzdáleného od kláštera minimálně 15km.
  • Pokud jste šli pěšky a prokážete se tímto razítkem dostane certifikát poutníka a placku se znakem kláštera. Pokud jdete delší cestu - každý den si vyžádejte jedno razítko.
  • Na každého poutníka bude pamatováno v modlitbách a při mši svaté.
  • Každý poutník bude zapsán do poutnické knihy (viz. obrázek na konci stránky).
  • Informujeme poutníky putující z dálky, že neposkytujeme ubytování (poutní místo Klokoty (cca 20km) poskytuje ubytování).
  • Máme vlastní razítko.
  • Prosíme poutníky, aby respektovali otevírací dobu kláštera, vydání certifikátu mimo otevírací dobu není možné.

 

 

 

Poutník je symbolem člověka, „který putuje po této zemi, přechodném bydlišti všeho lidstva, k věčnému cíli, k novému domovu a pravému životu" nejen v literatuře a umění katolického světa, ale i u nekřesťanských vyznání. V náboženském smyslu se církev snažila lidem alegoricky vštípit, že (v pozemském životě) jsou na cestě k Pánu a pod jeho vedením. Stručně řečeno, pouť a útrapy, ale i potěšení spojené s  cestou a dosažením vzdáleného cíle jsou předobrazem cesty ke spáse. Poutník, „homo viator", vyjadřuje svou cestou pokoru, naději a víru. Stačí připomenout, že sám Kristus se definuje jako „cesta, pravda a  život". Tedy nejprve jako cesta, pak jako pravda a nakonec jako život. Nastoluje se tedy nejen otázka kam, ale i odkud, kudy, jak a proč putoval středověký poutník za svým vzorem. Staženo z poutnického webu ULTREIA

Šťastnou cestu poutníče.