Stalo se

Datum akce: 
22.12.2017 - 13:30

Datum akce: 
14.12.2017 - 12:45

Zdeněk Herout popovídá o domácím hospicu Athelas v Písku.

Přednáška se bude konat v 18:00 ve čtvrek 14.12. v Latinské škole.

Více o projektu domácího hospicu - http://www.hospic-pisek.cz/

Datum akce: 
23.12.2017 - 09:00

Informace o bohoslužbách milevských premonstrátů na Vánoce a Nový rok 2017/2018

Datum akce: 
10.12.2017 - 15:00

v Latinské škole

Datum akce: 
16.12.2017 - 14:00

Hry, povídání o tradicích a vánocích, zpívání koled a tvoření neb spojujeme MOSTY.

Misijní klubko je parta správných kamarádů, kteří patří do Papežského misijního díla dětí (PMDD) a přes celý svět staví MOST. Jak? Svou Modlitbou, Obětí, Službou, Tvořivostí.


PRVNÍ ADVETNÍ (NE)OFICIÁLNÍ SETKÁNÍ

Datum akce: 
07.06.2018 - 08:45

06. 06. – 15. 06. 2018                      

 

160. výročí zjevení Panny Marie v Lurdech, 200. výročí příchodu J. M. Vianneye do Arsu

160 let vyhlášení farnosti Sepekov a 285 let posvěcení kostela v Sepekově

Datum akce: 
28.11.2017 - 18:00

Milí přátelé,

zveme vás na krásný koncert s recitací veršů Bohuslava Reynka. 28.11. v Latinské škole. O hudební doprovod se postarají manželé Havlovi.

Datum akce: 
02.11.2017 - 14:30

Zpravodaj je tu. Zprávy a informace z Milevska, Nadějkova a Sepekova.

Datum akce: 
01.06.2018 - 17:00

v pátek 1. června 2018

v klášterní bazilice v Milevsku


Program:

17:00 – 17:50 možnost adorace a svátostí smíření

18:00 poutní mše svatá s břevnovským arciopatem Prokopem Petrem Siostrzonkem, OSB

 

Pěší pouť můžete vykonat dle pravidel na stránkách poutníků Milevského kláštera: http://www.klastermilevsko.cz/pesi-poutnik-klastera

Datum akce: 
15.12.2017 - 18:00

  Komunita a farnost v Milevsku vás srdečně zvou na duchovní obnovu

Stránky