Stalo se

Datum akce: 
26.08.2018 - 07:00

Neděle 26. 8. 2018 mše svatá bazilika 7:00 tichá pro kuchařky

Datum akce: 
26.08.2018 - 14:00

Srdečně vás zveme na
POUTNÍ MŠI SVATOU
do kostela sv. Bartoloměje na Červené
v neděli 26. srpna 2018 ve 14 hodin.

Datum akce: 
08.09.2018 - 15:00

Druhá pouť

Sobota 15. září – 18:00 mše sv. – P. Metoděj Ján Lajčák O. Praem., novokněz kláštera v Nové Říši
po mši svaté novokněžské požehnání

Neděle 16. září – 8:00 mše sv. – P. Mikuláš Selvek, O. Praem.,

10:30 slavná mše svatá

 P. Michael Josef Pojezdný, O. Praem.
emeritní opat strahovský

15:00 – Te Deum a poutní požehnání a po něm tradiční mariánské zpěvy sepekovského chrámového sboru

Během poutí bude příležitost ke svátostí smíření.


Všichni jste srdečně zváni!

Datum akce: 
15.08.2018 - 07:00

Římskokatolická farnost Milevsko a komunita bratří premonstrátů pořádá zájezd na opatskou benedikci  

P. Daniela Petra Janáčka, O. Praem.,

Datum akce: 
17.09.2018 - 18:00

Neslýcháme o něm často, ale jakmile překročí naše hranice, dává o sobě vědět. Přijíždí uskutečnit koncert a připravit další plány. Kdysi naděje české houslové školy, dnes už renomovaný umělec a pedagog na Vysoké hudební škole Carla Marii von Webera v Drážďanech. Kdysi laureát Čajkovského soutěže (1982)  a vítěz mezinárodní soutěže Pražského jara (1986) , dnes fundovaný komorní hráč, sólista předních světových orchestrů a pedagog, houslista Ivan Ženatý. Jeho krásnou  partnerkou v koncertní a životní pouti je klavíristka Katarína Ženatá.

Datum akce: 
02.07.2018 - 07:15

Prázdninový farní zpravodaj.

Datum akce: 
22.06.2018 - 17:00

Výstava v barokní prelatuře kláštera potrvá od 22. 6., kdy bude zahájena v 17:00 hodin vernisáží, do 12. 8. 2018.

Vstupné dobrovolné.

Datum akce: 
03.08.2018 - 21:00

Vstupné prohlídek je shodné s běžným vstupným. Viz. ceník.

Datum akce: 
06.07.2018 - 21:00

Vstupné prohlídek je shodné s běžným vstupným. Viz. ceník.

Datum akce: 
01.07.2018 - 10:00

Po několika letech úsilí se dílo vydařilo. Unikátní varhany mistra Pradelly jsou na místě a oslava jejich posvěcení je za dveřmi. Přijďte s námi oslavit tuto událost a radost do kostela sv. Prokopa. I díky vám, mnohým dárců se dílo vydařilo.

 

Zde se můžete podívat na fotografie z instalace varhan v kostele.

Stránky