Zveme vás

Datum akce: 
24.02.2018 - 14:00

SOBOTA 24. 2. 2018 od 14 hod.

(Společné setkání dětí ve věku do 0 – 15 let)

Datum akce: 
02.03.2018 - 18:00


Postní duchovní obnova


V pátek 2. 3. –  První pátek – možnost tiché adorace a svátosti smíření v bazilice od 18:00 do 20:30.

V sobotu 3. 3. – První sobota v Sepekově – 16:15 modlitba růžence a možnost zpovědi. V 17:00 mše svatá s novoknězem P. Pavlem Bickem, kaplanem z Č. Budějovic. Po mši svaté novokněžské požehnání.

***

V neděli 11. 3. v 15:00 – Postní recitál Miroslava Částka – Zastav se a přemýšlej – Latinská škola.

***

Datum akce: 
06.04.2018 - 18:00

 Adorace v roce 2018 - 2. březen

Adorace v bazilice vždy od 18:00 do 20:30 s možností svátostí smíření.

 

Datum akce: 
07.06.2018 - 08:45

06. 06. – 15. 06. 2018                      

 

160. výročí zjevení Panny Marie v Lurdech, 200. výročí příchodu J. M. Vianneye do Arsu

160 let vyhlášení farnosti Sepekov a 285 let posvěcení kostela v Sepekově