Sepekovské poutě 2020

Druhá pouť

sobota 12. září 18:00 hod mše sv. za nová duchovní povolání

neděle 13. září   8:00 hod mše sv. - P. Pius Zdeněk Vágner, O. Praem.

10:30 hod slavná mše svatá - P. Cyril Tomáš Havel, CFSsS, generální představený Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti

15:00 hod - poutní požehnání

 

První pouť

sobota 5. září   18:00 hod mše sv. -  P. Vavřinec Martin Šiplák, O. Praem., administrátor farností Kovářov, Klučenice, Lašovice

neděle 6. září     8:00 hod mše sv. -  P. Pius Zdeněk Vátner, O. Praem., představený milevského kláštera

10:30 hod slavná mše svatá - Rmus. D. Daniel Peter Janáček, O. Praem., strahovský opat

15:00 hod poutní požehnání a po něm tradiční mariánské zpěvy sepekovského chrámového sboru

 

Příležitost přistoupit ke svátostí smíření. Sbírky budou věnovány na rekonstrukci fary.

 

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!

Řád premonstrátů slaví 900 let své existence