Pozvánka na Memoriál Luďka Hejného - X. ročník

Zveme všechny příznivce lovecké kynologie na Memoriál Luďka Hejného o Pohár

PREMONSTRÁTSKÉHO KLÁŠTERA MILEVSKO 2020 - X. ročník

Slavnostní zahájení je na nádvoří kláštera 5. 9. 2020 v 8.30 hod