900 let řádu - online zahájení jubilejního roku na Strahově

V sobotu 28. 11. 2020 proběhlo zahájení oslav jubilejního roku - oslav 900 letého výročí založení premonstrátského řádu.
Vzhledem k epidemiologické situaci se uskutečnilo online, bez veřejnosti.
Záznam z události je k dispozici na strahovskéhm youtube kanálu:

V sobotu 28. 11 . 2020 se od 18 hod konaly nešpory, mši svatou v neděli 29. 11. 2020 přenášela Tv Noe.
Po celý jubilejní rok 29. 11. 2020 - 9. 1. 2022 budou v bazilice Nanebevzetí Panny Marie Na Strahově vystaveny ostatky sv. Norberta.

Řád premonstrátů slaví 900 let své existence