VELKOBOR

Zveme vás na koncert pěveckého a chrámového sboru

3. 10. 2020 v 16:00 hodin do klášterní baziliky v Milevsku

 

Koncert je podpořen dotací na kulturu města Milevsko

Doporučené vstupné 100,- Kč

Řád premonstrátů slaví 900 let své existence