Inspirace

Datum akce: 
26.07.2019 - 07:00
Kouzelný diář
Datum akce: 
14.02.2017 - 10:45

Datum akce: 
28.01.2016 - 15:00

 

Vděčný člověk dokáže za cokoli poděkovat.

Datum akce: 
22.01.2016 - 12:30

* ten, kdo se každý den modlí, odmítá věřit jen ve své vlastní síly, získá nezměrnou sílu a to v dobách klidu i v časech "rozbouřených vod".

Datum akce: 
22.06.2015 - 16:45

Čím se moje modlitba

stávala zbožnější a niternější,

tím jsem toho měl stále méně co říci.

Nakonec jsem ztichl docela.

Datum akce: 
22.06.2015 - 16:30

Tento krásný hluboký text si můžete stáhnout jako soubor.

Úryvek zvěřejňume s laskavým dovolení nakladatelství Rufugium. Celou knihu si můžete zakoupit na stránce nakladatelství zde.

„Já jsem pastýř dobrý. Dobrý pastýř dává za ovce svůj život.

Znám svoje ovce a moje ovce znají mne.“ Jan 10,11.14


„Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, nese mnoho ovoce…

Kdo nezůstane ve mně, bude vyhozen ven jako ratolest; uschne, seberou ji, hodí do ohně…“  Jan 15,5-6


Na takové texty, jako je známá perikopa o přechodu Izraelitů Rudým či spíše (podle hebrejského originálu) Rákosovým mořem (Ex 14), se můžeme dívat z mnoha zorných úhlů. Můžeme např. zkoumat, z jakých literárních vrstev je toto vyprávění zkomponováno, příp. jaké výrazy a ideje jsou pro jednotlivé vrstvy příznačné. Ale můžeme také celý příběh pojmout jako model překonání strachu vírou a v prožitku Izraele vidět povzbuzení k obdobné zkušenosti. Zkusme se tedy na úryvek, který slýcháme každoročně o velikonoční vigilii, podívat právě tímto pohledem.