Nic není samozřejmost (Anselm Grün)

 

Vděčný člověk dokáže za cokoli poděkovat.

Hned ráno děkuje za to, že mu Bůh daroval nový den, že vstává zdravý, že má kolem sebe svou rodinu, v níž se cítí bezpečný, nebo že může pro druhé něco udělat.
Děkuje za východ slunce, za pěkné počasí, za dům, který se stal jeho domovem. Děkuje za chutný pokrm. Děkuje za srdce schopné milovat. Nic nepokládá za samozřejmost.
Dokáže projevit vděčnost, protože je schopen přemýšlet o tom, co prožívá. Uvědomuje si, že jeho bytí samo je darem.

Všechno, co je,
mu bylo dáno.
On sám není stvořitelem,
nýbrž pouze tvorem
vděčným za své stvoření:
za to, že je, a nikoli není.

Tento úryvek je použit s laskavým svolením Karmelitánského nakladatelství. Celou knihu si můžete zakoupit na stránce http://ikarmel.cz/kniha/Stesti-vdecnosti_10878.html.