Pro školy

Komentovaná prohlídka pro školy

Délku i náplň prohlídky po dohodě s učiteli přizpůsobíme tak, aby vyhovovala věku dětí, jejich zájmům a aby obohatila a doplnila výuku. Svoje poznatky, získané hravou formou, si děti během prohlídky mohou zaznamenat do pracovních listů.

 

Nabízíme:

* vyprávění o dějinách kláštera a významných osobnostech, spjatých s řádem premonstrátů a klášterem v Milevsku

* seznámení s životem v klášteře ve středověku, před sto lety i dnes

* procházku dějinami architektury – v areálu kláštera navštívíme stavby románské, gotické i barokní

* závěrečné setkání a besedu s jedním z bratrů premonstrátů - v klášteře dnes žije komunita čtyř řeholních bratří, kteří se jako kněží starají o čtrnáct farností v okolí; můžete se jich zeptat úplně na všechno, co vás zajímá.

 

Cena prohlídky (včetně besedy): 40 Kč/žáka, pedagogický doprovod zdarma

Orientační délka prohlídky: 1 – 2 vyučovací hodiny, beseda 1 vyučovací hodina. Kontakt pro objednání prohlídky: prohlidky@klastermilevsko.cz, tel. 736 209 344, 382 521 458  

Prohlídku můžete doplnit o návštěvu aktuální výstavy v barokní prelatuře nebo Milevského muzea, které sídlí na druhém nádvoří kláštera.