Duchovní služby

Informace ke svátostem (křest, manželství) a jak zařídit pohřeb

Pokud chcete pokřtít své dítě nebo sami toužíte přijmout křest, je třeba, abyste se obrátili na místního kněze. Kontakt na příslušného kněze si buď zjistíte v místě svého bydliště od lidí, kteří navštěvují bohoslužby nebo se na nás obraťte e-mailem a my Vám rádi pomůžeme. Totéž platí pro svatby (zajištěna může být i organizace svatby a svatební výzdoba) a další svátosti (biřmování, svaté přijímání, svátost smíření – zpověď, pomazání nemocných...).

Co se týče pohřbů, máme domluveno s pohřebními službami v Milevsku a okolí, že nás v případě zájmu o pohřeb s knězem budou kontaktovat na našich mobilních telefonech. Domluva pohřbu probíhá mezi Vámi, pohřební službou a námi tak, abychom pro Vás nalezli nejlepší řešení. Navštivte tedy Vámi vybranou pohřební službu a oni zařídí vše potřebné. V případě jakýchkoliv problémů se na nás obaťte. Zde jsou kontakty.


Duchovní rozhovor a duchovní doprovázení

K duchovnímu rozhovoru a duchovnímu doprovázení jsou Vám k dispozici všichni kněží naší komunity, které můžete o tuto službu požádat. Je třeba se s ním individuálně domluvit na formě a časových možnostech.


Biblické hodiny

V případě zájmu kontaktuje dotyčného kněze ve farnosti.


Vzdělávání

Pokud máte zájem o přípravu na biřmování, ke křtům, prvnímu svatému přijímání, kontaktujte nás na našem mailu a my Vám sdělíme, kde jsou v našich farnostech dostupné nebo Vám pomůžeme individuálně.


Společenství mládeže, manželů...

Informace Vám podá kněz, který u Vás slouží. Kontakt zde.