Velikonoční koncert

Velikonoční koncert

Jany a Hany Jonášových, sólistek Národního divadla v Praze

v klášterní bazilice Navštívení Panny Marie

17. 4. 2022 od 17 hodin

Charita Písek ve spolupráci s milevským klášterem a agenturou Tenello