Sv.Hubertská mše

Okresní myslivecký spolek PÍSEK

Vás srdečně zve ve středu 3. 11. 2021 v 18hod do baziliky Navštívení P. Marie

na sv.Hubertskou mši pro lovecké rohy se zpěvy - účinkují Jihočeští trubači a Chrámový sbor Lišov

 

Spolupořadatelé: Město Milevsko, Milevský klášter bratří premonstrátů, Klášterní lesy Strahov s.r.o.,

Rytířský řád sv. Huberta se sídlem v Rožmberku nad Vltavou