„Svatost je i pro tebe“

V Latinské škole budou zpívat Vokalistky z Chyšek

17. 3. 2019 od 15:00

Zamyšlení povede

 P. Mikuláš Selvek, O. Praem.

na základě exhortace papeže Františka Gaudete et exultate – Radujte se a jásejte