Sepekovské poutě 2021

PRVNÍ POUŤ

Sobota 11. září

18:00 -  mše sv. P. Viktor Jakovič, farní vikář farnosti Písek

 

Neděle 12. září

 8:00 -  mše sv. P. Pius Zdeněk Vágner, O. Praem

10.30 -  slavná mše svatá, Rmus. D. Michael Josef Pojezdný, O. Praem, emeritní strahovský opat

15:00 - poutní požehnání

 

DRUHÁ POUŤ

Sobota 18. září

18:00 - mše sv. za nová duchovní povolání

 

Neděle 19. září

 8:00 - mše sv. P. Pius Zdeněk Vágner, O. Praem

10:30 - slavná mše svatá - P. Mikuláš Selvek, O. Praem, emeritní sepekovský děkan

15:00 - poutní požehnání

Příležitost přistoupit ke svátosti smíření.

 

Sbírky budou věnovány na rekonstrukci fary.

Všichni jste srdečně zváni!