Pozvánka na jubilejní výstavu do Strahovského kláštera

ZVEME VÁS NA VÝSTAVA 900 LET ŘÁDU

Výstava je věnovaná 900. výročí založení premonstrátského řádu, se zvlástním zřetelem na země Koruny české a Strahovský klášter.

Zde odkaz na stránky Strahovského kláštera:

https://www.strahovskyklaster.cz/900-let-radu