Poutní mše svatá

Milí farníci, zveme Vás srdečně na poutní mši svatou do baziliky Navštívení Panny Marie, kterou celebruje opat Daniel P. Janáček, O. Praem.