Poutní mše svatá

Milí farníci, zveme Vás srdečně na poutní mši svatou do baziliky Navštívení Panny Marie, kterou celebruje opat Daniel P. Janáček, O. Praem.

Řád premonstrátů slaví 900 let své existence