Otevření prohlídkových okruhů s průvodcem

Otevření prohlídkových okruhů s průvodcem pro

návštěvníky

!!! POZOR !!! POKLADNA PROHLÍDEK PŘESUNUTA DO KANCELÁŘE DĚKANSTVÍ. (BUDOVA VLEVO, PRVNÍ DVĚŘE).

Od pátku 4. 6. 2021 obnovujeme prohlídky obou okruhů s průvodcem dle standardní otevírací doby (viz Prohlídky), a to za následujících podmínek:

 1. všechny přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19 (klinickými příznaky Covid je zvýšená teplota větší nebo rovna 37,2 °C, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu – stačí jeden z příznaků)

 2. celkový počet osob ve skupině včetně průvodce nesmí být vyšší než 10 osob

 3. nejvýše 30 osob s tím, že před zahájením této prohlídky všechny osoby (s výjimkou dětí do 6

  let věku) předloží potvrzení že

  1. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-

   2 s negativním výsledkem

  2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC (antigenní) test na přítomnost

   antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem

  3. osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že

   i. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka

   ii. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

   iii. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

  4. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

  5. prokáží potvrzením od zaměstnavatele, že absolvovaly nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

  6. doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvovaly nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem

Řád premonstrátů slaví 900 let své existence