Farní zájezd ke cti sv. Anežky České

V sobotu 16. 11. 2019 vás zveme na zájezd.

Program:
•    Prohlídka katedrály sv. Štěpána v Litoměřicích
•    Společný oběd
•    Prohlídka kostela Narození Panny Marie v Doksanech
•    Mše svatá ke cti sv. Anežky v klášterním kostele
•    Setkání se sestrami premonstrátkami a odjezd domů.

V Doksanech u sester premonstrátek byla nějakou dobu vychovávána sv. Anežka.

Odjezd autobusu od České spořitelny v Milevsku 6:30
Cena 450 Kč  (v ceně je doprava a oběd bez pití)

Hlaste se u pana Neužila (mob. 728368704) nebo P. Mikuláše (mob. 775348346) nejpozději do středy 13. 11. 2019.

Při zápisu se vybírá záloha 200 Kč na osobu.