Dny otevřených ateliérů

v sobotu 13. 10. 2018 od 14:00 do 16:00 komentovaná prohlídka s archeologem PhDr. P. Břicháčkem

Sraz před klášterní bazilikou.

Projděte se s archeologem PhDr. Pavlem Břicháčkem nejstarším klášterem jihu Čech. Přeneste se do dob raného středověku a nechte si vyprávět příběh premonstrátského opata Jarlocha, příběh o vzniku prvního kláštera v našem regionu. Klášter v Milevsku byl založen v roce 1184 Jiřím z Milevska a jeho prvním opatem se stal Jarloch, pokračovatel Kosmovy kroniky. Jádro kláštera tvoří románské a raně gotické stavby. Jeho současná podoba byla dotvořena v období baroka. I přes mnohá dějinná úskalí (husité, rušení klášterů v 18. století a zastavení duchovního vývoje v 50. letech 20. století) funguje pod vedením Královské kanonie premonstrátů na Strahově dodnes.