Biblická hodina s Karlem Sádlem

Zveme vás 10. 12. 2019 od 19:00 na pravidelné setkání s biblí s jáhnem Karlem Sádlem. Probírají se skutky apoštolů.

V klášterním refektáři (jídelně).