Bartolomějské posvícení

Mše svatá v 10:30 v kostele sv. Bartoloměje - celebruje emeritní strahovský opat Michael Pojezdný, O. Pream. - při mši svaté zpívá Milevský smíšený sbor.

15:00 poutní bohoslužba na Červené nad Vltavou. V Květově v ten den mše svatá nebude.

V sobotu 24. 8. bude mše svatá ve městě jako obvykle v 18:00.