Živý betlém 2019

Fotografie jsou majetkem kláštera v Milevsku a jejich použití pro soukromé účely je volné. Pokud si fotky budete stahovat pro komerční účely je třeba se domluvit na mailu krajc@klastermilevsko.cz nebo na čísle 777 617 127.

Ze srdce děkujeme za fotografie Ondřeji Maňákovi.