Zdrávas Hvězdo mořská, Matko Sepekovská.

Dějiny a restaurování milostného obrazu Panny Marie Sepekovské.

 

Uprostřed městyse Sepekov v severní části jižních Čech se od roku 1733 tyčí poutní kostel Jména Panny Marie, vystavěný na místě starší kaple. Jeho středobodem je pozdně gotická desková malba Panny Marie s Ježíškem.

Místo vzniku této malby a její nejstarší  dějiny jsou zahaleny tajemstvím. Sepekovská Panna Marie se stala pomocnicí a utěšitelkou mnohým poutníkům,  kteří k ní po staletí  putovali .

Koncem roku 2016 byl tento mariánský obraz zevrubně zkoumán a následně restaurován a to společně s dvěma dalšími deskami s vyobrazením sv. Maří Magdaleny a sv. Barbory, uloženými dnes ve sbírce Strahovské obrazárny, s nimiž však původně tvořila jeden oltářní celek.

 

Výstava představí osudy malby i staveb s ní spojených, cesty poutníků a její kult v Milevském kraji i výsledky moderních restaurátorských postupů.

 

Výstavní sál v barokní prelatuře kláštera

Milevský klášter bratří premonstrátů / U Bažantnice 556 / 399 01 Milevsko

tel: 736 209 344

 

14.7. - 1.10.2017

Otevřeno od 10 do 17 hodin;  v červenci a srpnu denně, v září od pátku do neděle.

 

Napsali o výstavě.