„Volání na sv. Martina“

Farní charita Milevsko pořádá „Volání na sv. Martina“ v duchu křesťanské legendy 

Srdečně zveme děti, rodiče i prarodiče !

V pondělí 11. 11. 2019 v 17.00 hodin

 

1. Sraz u kašny – 1. nádvoří kláštera: Kdo to byl sv. Martin?

2. Průvod s lampiony směrem na Vinice

3. Společné zpívání písniček 

4. Volání a čekání na příjezd sv. Martina

 

Malá sladká odměna pro všechny !!!

Vezměte s sebou lampiony nebo baterku !!!