„Volání na sv. Martina“

V duchu křesťanské legendy farní charita Milevsko pořádá

pro děti, rodiče i prarodiče!

„Volání na sv. Martina“

 

V pátek 9. 11. 2018 v 17.00 hodin
1.    Sraz u kašny – 1. nádvoří kláštera: Kdo to byl sv. Martin?
2.    Průvod s lampiony směrem na Vinice
3.    Společné zpívání písniček o sv. Martinovi
4.    Volání a čekání na příjezd sv. Martina
Malá sladká odměna pro všechny !!!
Vezměte s sebou lampiony nebo baterku !!!