Večer chval v Předbořicích

Přijďte mezi nás. Modlitba zpěvem, žalm, prosby, chvály, duchovní slovo a díky.