Ukončení jubilea 900. výročí - přenesení ostatků sv. Norberta

Při příležitosti ukončení jubilea 900. výročí založení premonstrátského řádu proběhly v neděli 9. 1. 2022  v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově slavnostní nešpory.

Na závěr byla zapečetěna rakev s ostatky sv. Norberta a přenesena zpět do boční kaple sv. Norberta.

Fotografie si můžete prohlédnout zde:

https://www.clovekavira.cz/photo-detail/7508865/83d4bc9a-1483-4bba-b217-...

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/71ea54dc-3ab5-487d-89ed-dcc3f4...