Svátost biřmování

Svátost biřmování

Milí farníci,

svátost biřmování bude udělovat strahovský opat Daniel v milevské bazilice Navštívení Panny Marie 20. 6. v 10hod. Bližší informace obdrží biřmovanci u svých kněží v jednotlivých farnostech.