Slovenská mše svatá v Klokotech

Římskokatolická farnost Tábor – Klokoty
Vás zve na mši svatou ve slovenském jazyce

 


25. 11. 2019  - pondělí - v 17.00 h

celebruje P. Mikuláš Selvek, OPraem.
rodák z Lendaku pod Tatrami


Po mši svaté posezení v Emauzích.
Můžete přinést nějakou „slovenskou“ dobrotu
(není podmínkou!), případně foto rodiště, ...

Přijďte si zavzpomínat na libozvučnou slovenštinu a popovídat si…