PRVNÍ VEŘEJNÉ PŘEDSTAVENÍ SVATÉHO HŘEBU Z MILEVSKA

DNE 13. září 2022, v předvečer svátku Povýšení svatého Kříže, proběhne od 17 hodin v milevském klášteře slavnostní liturgie, během které a po jejímž ukončení bude prvně vystaven veřejné úctě svatý Hřeb z Milevska.

Vlastnímu liturgickému programu bude od 16 hodin předcházet tisková konference, na níž zástupci Královské kanonie premonstrátů na Strahově, Jihočeského kraje a výzkumného týmu představí některá nová zjištění z laboratorního zkoumání trosek relikviářové schrány, její výzdoby i relikvie samotné.

Více v tiskové zprávě, viz příloha.