Pozvání v postní době


Postní duchovní obnova


V pátek 2. 3. –  První pátek – možnost tiché adorace a svátosti smíření v bazilice od 18:00 do 20:30.

V sobotu 3. 3. – První sobota v Sepekově – 16:15 modlitba růžence a možnost zpovědi. V 17:00 mše svatá s novoknězem P. Pavlem Bickem, kaplanem z Č. Budějovic. Po mši svaté novokněžské požehnání.

***

V neděli 11. 3. v 15:00 – Postní recitál Miroslava Částka – Zastav se a přemýšlej – Latinská škola.

***

V úterý 13. 3. bude v našem klášteře setkání kněží českobudějovické diecéze – tzv. Kněžský den. Očekáváme cca 80 kněží spolu s biskupy Vlastimilem a Pavlem. Mše svatá bude v 9:30 v bazilice. Večerní mše svatá u sv. Bartoloměje v 17:00 v tento den nebude. Poprosil bych o pomoc při organizaci tohoto setkání. Děkuji!

V pátek 16. 3. – 18:00 v bazilice Večer chval, který budou zpěvem doprovázet Vokalistky z Chyšek. Bude také příležitost ke svátosti smíření během večera.

V sobotu 17. 3. bude mít večerní mši svatou v 17:00 v kostele sv. Bartoloměje novokněz z želivského kláštera P. Gorazd Tomáš Plavnický, O. Praem. Po mši svaté bude udělovat novokněžské požehnání. Stejně tak v neděli v bazilice v 8:00.

***

V pátek 23. 3. – Sepekov – 19:30 křížová cesta při svíčkách v ambitech poutního kostela. (V Milevsku v tento pátek křížová cesta nebude!!!)

V sobotu 24. 3. – Diecézní setkání mládeže v Českých Budějovicích. Zájemci z mládeže ať se hlásí u mně.

***

V postní době se modlíme křížovou cestu v kostele sv. Bartoloměje ve středu a v sobotu přede mši svatou 16:20 a ve čtvrtek po ranní mši svaté (s knězem). V pátek bude křížová cesta v přírodě za klášterem a při špatném počasí v bazilice. Sraz bude vždy před bránou kláštera v 17:00.

Pořad bohoslužeb o Velikonocích bude vytištěn během postní doby v komunitním zpravodaji Dotek a včas ho budete mít k dispozici.

 

Přeji všem pokojnou a požehnanou postní dobu!
P. Mikuláš Selvek