Poutní slavnost v Milevsku

Komunita premonstrátů v Milevsku

Vás srdečně zve

na poutní slavnost

Navštívení Panny Marie

v pátek 31. května 2019.

V 18:00 bude poutní mše svatá

se strahovským opatem

Danielem Petrem Janáčkem, O. Praem.

v klášterní bazilice v Milevsku.