Postní duchovní obnova s P. Jakubem Karlem Berkou, O. Praem.

Postní duchovní obnova v milevském klášteře

P. Jakubem Karlem Berkou, O. Praem.

farářem u sv. Ludmily v Praze

29. – 30. března 2019

Program:

 

Pátek 29. 3.

18:30 – Zůstat člověkem – postní zamyšlení – Latinská škola

 

Sobota 30. 3.

9:15 – postní zamyšlení – Latinská škola

10:30 – možnost adorace a svátostí smíření – bazilika

 

Svátost smíření

vždy po postním zamyšlení.

 

 

Srdečně jste zváni!