P. Bernard Petr Slaboch, O.Praem.

S naším drahým zesnulým se rozloučíme při mši svaté v neděli 12. ledna v 15 hodin v poutní bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce a v úterý 14. ledna v 10 hodin v opatské bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově. Následně pak ve 12 hodin uložíme jeho tělo na hřbitově v Úhonicích, kde bude očekávat vzkříšení.