Opatská benedikce

Římskokatolická farnost Milevsko a komunita bratří premonstrátů pořádá zájezd na opatskou benedikci  

P. Daniela Petra Janáčka, O. Praem.,

v Praze na Strahově

ve středu 15. srpna 2018
Cena dopravy: 150 Kč
Odjezd od Č. Spořitelny v 7:00

Hlásit se můžete u pana Jana Neužila do 12. 8. 2018 v sakristii ve městě nebo na tel. 728368704.