Musica Podberdensis

Farní charita Milevsko ve spolupráci s Římskokatolickou farností Milevsko a klášterem premonstrátů

vás srdečně zve na benefiční koncert souboru

Musica Podberdensis

 

Program:

Giovanni Battista Pergolesi: Stabat Mater

Výběr z díla F. Poulence a A.Tučapského

 

Klášter Milevsko – Latinská škola

30. března 2019 v 15:00 hodin

Doporučené vstupné: 100,- Kč

Akce podpořena Grantem kultury Města Milevska