Misijní jarmark

Na kášterní chodbě proběhne další misijní jarmark. Jste zvání od 9:00 do 10:00.