Letošní živý betlém na našem facebooku

Vážení příznivci milevského kláštera,

vzhledem k epidemiologické situaci jsme letos museli upustit od tradičního živého betlému. 

Ale jelikož jsme tradici živého betlému nechtěli zcela přerušit, živý betlém jsme pro Vás natočili a nyní se na něj můžete podívat na stránkách našeho facebooku.

Krásné vánoční svátky všem, narodil se Kristus Pán..

https://www.facebook.com/KlasterMilevsko

Řád premonstrátů slaví 900 let své existence