Láska?

Nechtějte po světě, aby se změnil - vy se změňte první. Potom budete mít takový pohled na svět, že budete schopni změnit cokoliv, co by se podle vás změnit mělo. Vyndejte si břemeno z vlastního oka. Pokud to neuděláte, nemáte právo někoho nebo něco měnit. Dokud si nejste vědomi sami sebe, nemáte právo zasahovat do někoho jiného či zasahovat do světa.  Nebezpečí pokusů měnit druhé či měnit věci, aniž byste byli bdělí, tkví v tom, že byste měnili věci tak, jak by se hodilo vám, vaší píše, vašim dogmatickým představám a předvědčením, nebo abyste se necítili špatně. Něco se mi nelíbí, takže se honem změňte tak, abychom se mohli cítit dobře. Zaprvé, snažte se s tou nelibostí něco udělat, a to tak, aby když pak začnete jednat a jdete druhé měnit, abyste nevycházeli z nenávisti nebo něčeho negativního, ale z lásky. Možná to zní podivně, ale člověk může být na druhé velmi tvrdý a zároveň velmi milující. Chirurg se může k pacientovi chovat tvrdě, a přesto s láskou. Láska může být někdy velmi tvrdá.