Komentované prohlídky varhan

Velice úspěšné prohlídky klášterních varhan od Bedřicha Semráda s ukázkami hudby v podání Petry Kalinové. http://www.sedlec-prcice.cz/bedrich-semerad/d-1548