Komentovaná prohlídka s archeologem PhDr. P. Břicháčkem

 

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA SE RUŠÍ A PŘESOUVÁ NA PŘÍŠTÍ ROK

 


Řád premonstrátů slaví 900 let své existence