Klášterní turista

V menu Turista vám nabízíme tipy navýlety v okolí kláštera, dvě prohlídkové trasy v areálu kláštera, představení regionu Toulava, něco pro Geocashing a další.

Pro pěší poutníky nabízíme razítko kláštera a certifikát o vykonané pouti.

V klášterním obchůdku se můžete zdarma připojit k internetu přes WI-FI a nakoupit klášterní i jiné dobré věci.