Exercicie všedního dne v Milevsku

26.  –  29. listopadu 2019

Program:


  • V úterý 26. listopadu – (16:30 růženec), 17:00 mše svatá v kostele sv. Bartoloměje a v 18:00 v Latinské škole setkání s MUDr. Marii Svatošovou, zakladatelkou Hospicového hnutí v ČR.
  • Ve středu 27. listopadu – 16:30 adorace a v 17:00 mše svatá s P. Martinem Sedloněm z Klokot. Po mši svaté krátké zamyšlení na téma „Bůh odpouští vám, odpouštějte také vy.“ Vše v kostele sv. Bartoloměje na náměstí.
  • Ve čtvrtek 28. listopadu – (7:30 růženec), 8:00 mše svatá s udílením svátosti nemocných a po mši svaté krátké zamyšlení na téma: „Bůh uzdravuje“ s P. Cyrilem Havlem, Petrínem z Písku v kostele sv. Bartoloměje.
  • V pátek 29. listopadu – (7:30 růženec), 8:00 mše svatá v klášterní bazilice a na závěr adorace a Te Deum na ukončení exercicii. 

 

Je zván každý, kdo se chce trochu ztišit, zamyslet, intenzivněji prožít těchto pár dní s Kristem a ve farním společenství.