Biblická hodina s Karlem Sádlem bude v září

Další biblické hodiny budou znovu od září. Termín dalších setkání oznámíme v srpnu. Děkujeme