Biblická hodina s Karlem Sádlem

Zveme vás 29. 10. 2019 na pravidelné setkání nad biblí s jáhnem Karlem Sádlem. Probírají se skutky apoštolů.

V klášterním refektáři (jídelně).

Další setkání je 12. 11. 2019. Setkání jsou po dvou týdnech.